RETOURNEREN

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MR onderdelen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de klant de overeenkomst ingevolge van deze voorwaarden wenst te ontbinden dan dient de klant het bijgevoegde retour formulier volledig in te vullen en deze met het gekochte artikel en factuur te retourneren naar ons post adres. Let op: Retour kosten zijn voor de koper en word verrekend met het terug betalen.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MR onderdelen ingevolge van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MR onderdelen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MR onderdelen het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

MR onderdelen het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MR onderdelen of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MR onderdelen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MR onderdelen klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MR onderdelen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Via de onderste link kunt u het pakket aanmelden voor retour. U dient het pakket afgegeven bij een DHL ServicePoint 

Aanmeldlink