Algemene (leverings)voorwaarden MR onderdelen.

Webshop

-De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke  bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

-Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

De overeenkomst

-De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene (leverings) voorwaarden.

-De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

-U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

-U hebt 30 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

-Wanneer er klachten zijn over het product/producten kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen. Klachten dienen gemeld te worden binnen 5 dagen na ontvangst.

 

KOOP en betalingen

-Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop MR onderdelen reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Prijzen in onze shops zijn onder voorbehoud van typefouten etc.

-Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en de  factuur van de aankoop word per e- mail verzonden zodra de bestelling naar u onderweg is.

-De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

 

LEVERING

-Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; de eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald en het pakket is afgeleverd.

-Bestellingen op vooruitbetaling en Ideal worden verstuurd via de DHL of met DPD met bezorgkosten van € 7,00 per pakket binnen Nederland, België € 13,50 nadat het geld op de rekening staat. MR onderdelen levert alleen in Nederland en België. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Bij bestellingen boven de € 1000,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  (Dit geldt alleen voor binnen Nederland). 

-De leveringstijd van het gekochte product bedraagt maximaal 14 dagen (binnen Nederland) wanneer niet aan deze termijn kan worden voldaan wordt contact met u opgenomen. Mocht het zijn dat een product uitverkocht is dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wij overleggen dan met u over de verwachte levertijd en we doen u eventueel een alternatief voorstel. Gaat u hiermee niet akkoord dan annuleren we met uw toestemming de bestelling en storten het geld binnen enkele werkdagen terug op uw rekeningnummer wat bij ons bekend is.

 -Vervoersschade dient u binnen 5 dagen te melden

 

GARANTIE

-Producten die door MR onderdelen geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door MR onderdelen voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop, gegarandeerd met uitzondering van startmotoren, dynamo's, rotors en andere elektronisch gerelateerde slijtage delen. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantietermijn door fabrikant een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd.

-Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

-Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van MR onderdelen.

-Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van MR onderdelen liggen komt de garantie te vervallen.

-De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan MR onderdelen wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

PRIVACYBELEID

-MR onderdelen zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen. Lees hier onze privacybeleid 

 

AFBEELDINGEN

-Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. MR onderdelen doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de site, maar is hierin ook afhankelijk van onze leverancier. Afbeeldingen zijn ook vaak als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.

 

RETOURNEREN

-Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MR onderdelen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

-Indien de klant de overeenkomst ingevolge van deze voorwaarden wenst te ontbinden dan dient de klant het bijgevoegde retour formulier volledig in te vullen en deze met het gekochte artikel en factuur te retourneren naar ons post adres. Retour kosten zijn voor de koper.

-Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MR onderdelen ingevolge van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MR onderdelen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MR onderdelen het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

- MR onderdelen het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MR onderdelen of de leverancier van het product) is beschadigd.

-Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MR onderdelen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MR onderdelen klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MR onderdelen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Disclaimer:

De inhoud van deze website is zoals deze is. Wij garanderen de juistheid of volledigheid van de informatie, prijzen, teksten, grafieken, verbindingen (links) of andere gegevens op de site niet en verklaren ons expliciet niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in deze inhoud. Wanneer u een fout ontdekt stuurt u ons a.u.b. een e-mail: info@motorrijwielonderdelen.nl